Szkice inwentaryzacyjne wiatraka.

Tu oto zamieszczam na koniec cenny i unikalny dokument, dotyczący wiatraka dziadka Micka. Przed rozbiórką, czy też w może w jej trakcie, ojciec sporządził szkic z którego można się dowiedzieć, jak młyn był skonstruowany. Wszystkie elementy, które nie były całkowicie spróchniałe i nadawały się do ponownego wykorzystania, zostały odpowiednio oznaczone by umożliwić ich przyszły prawidłowy montaż.

W chwili, gdy to piszę nie znam losu owych części. Prawdopodobnie są nadal składowane przez ich obecnego właściciela. Czują się dobrze a może do reszty spróchniały? Nie wiem więc, czy zrobiona przez ojca dokumentacja może jeszcze posłużyć do rezurekcji wiatraka. Lecz już dziś jest dokumentem archiwalnym, częścią historii zarębskiego młyna. Rodzinnej historii.

        

        

        

        

Powrót